Geodeziniai matavimai

Bendradarbiaujame su geodezinius matavimus atliekančiomis įmonėmis ir sklypų paskirtį keičiančiais atcheitektais. 

Atliekami šie darbai:

 • nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės;
 • apskaičiuojami tų žemės sklypų plotai ir statinių geometriniai parametrai;
 • kartografuojami žemės naudmenų kontūrai;
 • pažymimi plane žemės naudojimo apribojimai ir servitutai;
 • parengiamas žemės sklypo planas;
 • paruošiami projektai, pakeičiama žemės naudojimosi paskirtis ir pobūdis;
 • sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla;

Asmenys norintys savo turtui atlikti geodezinius matavimus ar pakeisti sklypo paskirtį, susitikimo su specialistu metu turėtų pateikti šiuos dokumentus ar jų kopijas:

 • Sklypo teisinę registraciją (registro pažymėjimą, pirkimo-pradavimo sutartį);
 • Preliminarų (arba detalųjį) žemės sklypo  planą;
 • Jei sklype yra statiniai, jų teisinę registraciją (registro pažymėjimą);
 • Savininko paso kopiją;
 • Kadastriniai/geodeziniai matavimai atliekami pateikus prašymą ir pasirašius sutartį.

Gerbiami klientai, norime perspėti asmenis, planuojančius parduoti turimą nekilnojamąjį turtą (NT), laiku susirūpinti tiksliais jo matavimais.” Paskutiniu metu pasitaiko ganėtinai daug atvejų, kai dėl nesutvarkytų kadastrinių bei geodezinių matavimų nutrūksta prasidėję pirkimo-pardavimo sandoriai. Nuo 2008 m. pradžios be tikslių (kadastrinių) žemės sklypo matavimų sandorių nebeleidžiama įregistruoti turto Registrų centre.

Kaimo plėtros projektai ( ūkininko sodybos įkūrimas)

Atsižvelgdami į daugelio klientų pageidavimus , taip pat atliekame  ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektus: parenkame ir suprojektuojame ūkininko ūkio sodybos vietą, žemės ūkio veiklai reikalingų ir numatomų statinių bei įrenginių išdėstymą pagal rajono Žemėtvarkos skyriaus išduotas planavimo sąlygas. 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr.107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) nuostatomis dėl žemės naudojimo, aplinkos apsaugos, žemės naudmenų išdėstymo pakeitimo sąlygų.

 Asmenys, norintys parengti „Kaimo plėtros projektą” turėtų pateikti šiuos dokumentus:

 • turimo žemės sklypo plano kopiją;
 • pažymėjimą apie žemės sklypo teisinį įregistravimą;
 • jeigu Jūsų sklypas yra draustinyje, papildomai pateikiate Aplinkos apsaugos ministerijos Jūsų apskrities regiono aplinkos apsaugos departamento planavimo sąlygas;
 • topografinę sklypo nuotrauką;
 • ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą. (Ūkininko ūkis turi būti registruotas būtent tame sklype, kuriame Jūs norite suformuoti sodybą);

Taip pat keičiame žemės sklypų paskirtį, atliekame detaliuosius planus.

Asmenims norintiems pakeisti sklypo naudojimo paskirtį ir atlikti detalųjį planą Vilniuje ar Vilniaus rajone, galime pasiūlyti ir barterinius mainus.

Visais  klausimais dėl kadastrinių/geodezinių matavimų, kaimo pletros projektų ar ūkininko ūkio įkūrimo kreipkitės į mus ir mes padėsime surasti geriausią sprendimą Jums:

Kontaktai:


Matininkė

Vaiva Iljinienė 
+370 677 86 688
matininkai@vilniaus-turtas.lt

Geodezininkė

Viktė Šapokienė 
+370 679 76 644
vikte@vilniaus-turtas.lt