Nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugos privatiems asmenims, vidutinėms ir stambioms įmonėms.

Wycena majątkowa

Współpracujemy z fachowymi, licencję posiadającymi rzeczoznawcami, posiadającymi wysoką kwalifikację.

Rzeczoznawcy dokonują fachowej wyceny nieruchomości oraz interesu w Wilnie i in. miastach Litwy w przypadkach:

  • nabycia lub sprzedaży, wymiany, darowizny lub dziedziczenia;
  • połączenia z innym majątkiem lub oddzielenia od współnego majątku;
  • przydzielenia zakładanej lub poszerzanej spółce akcyjnej w formie niepieniężnego (majątkowego) wkładu;
  • ubezpieczenia, opodatkowania, deklarowania, zaciągania pożyczki, zastawu;
  • wpisania w dokumenty rachunkowości finansowej;
  • oddania w dzierżawę lub przekazania innym osobom na zasadzie użyczenia;
  • ustalenia wartości interesu.

We wszystkich kwestiach związanych z wyceną majątkową, jeżeli jest niezbędna wycena majątkowa, prosimy o kontakt z naszym partnerem – rzeczoznawcą.

Alvydas 
Email: info@vilniaus-turtas.lt
Tel.: 8 687 99433