Nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugos privatiems asmenims, vidutinėms ir stambioms įmonėms.

Pomiary geodezyjne

Współpracujemy ze spółką UAB „Ramilė“, która wykonuje pomiary geodezyjne oraz kadastrowe.

Wykonujemy następujące prace:

 • ustalamy współrzędne punktów zwrotnych oraz obszarów granicznych gruntów;
 • obliczamy powierzchnię gruntów oraz parametry geometryczne budowli;
 • dokonujemy kartografii konturów użytków gruntowych;
 • zaznaczamy na planie ograniczenia ustanowione w użytkowaniu gruntów oraz serwituty;
 • przygotowujemy plan działki;
 • przygotowujemy teczkę pomiarów kadastrowych przedmiotu nieruchomości;

Osoby ubiegające się o uzyskanie pomiarów geodezyjnych swojej nieruchomości powinny przedstawić następujące dokumenty:

 • Ewidencję prawną działki (zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji, umowę kupna – sprzedaży)
 • Wstępny (lub detaliczny) plan działki
 • Jeżeli działka jest zabudowana – ewidencję prawną budowli (zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji)
 • Kopię paszportu właściciela
 • Pomiary kadastrowe/geodezyjne wykonywane po złożeniu wniosku oraz podpisaniu umowy

Szanowni klienci, pragniemy uprzedzić osoby planujące sprzedać posiadaną nieruchomość, na czas zadbać o jej dokładne pomiary.” Ostatnio dość często sięzdarza, że z powodu nieuporządkowanych pomiarów kadastrowych lub geodezyjnych przerywa się transakcje kupna – sprzedaży. Od początku 2008 r. został wprowadzony wymóg przedstawienia dokładnych (kadastrowych) pomiarów działki w celu zarejestrowania transakcji w Centrum Rejestrów Nieruchomości.

Projekty rozwoju wsi ( urządzenie posiadłości gospodarczej)

Na życzenie większości klientów przygotowujemy również projekty miernicze rozwoju wsi: dobieramy oraz projektujemy miejsce posiadłości gospodarstwa, dokonujemy rozmieszczenia budowli i urządzeń niezbędnych oraz przewidzianych do prowadzenia działalności rolniczej na podstawie warunków planowania wydanych przez rejonowy Wydział Mierniczy.

Projekty miernicze rozwoju wsi są przygotowywane w oparciu o Ustawę Ziemską Republiki Litewskiej (Dz.U., 1994, nr 34-620; 2004, nr 28-868), Ustawę o Planowaniu Przestrzennym Republiki Litewskiej, (Dz.U., 1995, nr 107-2391; 2004, nr 21-617), Ustawę o Rozwoju Rolnictwa i Wsi Republiki Litewskiej (Dz.U., 2002, nr 72-3009), Ustawę o Terenach Chronionych Republiki Litewskiej (Dz.U., 1993, nr 63-1188; 2001, nr 108-3902), Ustawę o Lasach Republiki Litewskiej (Dz.U., 1994, nr 96-1872; 2001, nr 35-1161), regulującymi warunki użytkowania gruntów, ochrony środowiska, zmiany rozmieszczenia użytków ziemskich.

Osoby ubiegające się o uzyskanie pomiarów geodezyjnych swojej nieruchomości powinny przedstawić następujące dokumenty:

 • kopię planu posiadanej działki
 • zaświadczenie o ewidencji prawnej działki
 • jeżeli działka mieści się w rezerwacie, dodatkowo należy przedstawić warunki planowania miejscowego wydane przez

Departament Ochrony Środowiska przy Ministerstwie Ochrony Środowiska.

 • topograficzną fotografię działki
 • zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji  posiadłości gospodarczej. (Posiadłość gospodarcza powinna być wpisana do ewidencji na działce, na której powstanie posiadłość).

“We wszystkich kwestiach dotyczących pomiarów kadastrowych/geodezyjnych, projektów rozwoju wsi lub utworzenia posiadałości gospodarczej prosimy o kontakt z przedstawicielem UAB „Ramilė“:

Kirtimų 2, Vilnius
Antanas Jurkonis
Tel. 8 652 52271
antanasjurkonis@gmail.com